fonds

Het Huender-Aalbers Fonds is op 23 september 1926 opgericht in Eibergen op initiatief van de 15 toen nog in leven zijnde kleinkinderen van het echtpaar Rutger Hendrik Huender en Margaretha Aalbers. De oprichters wilden een ondersteunings­fonds vormen voor alle afstam­melingen van dit echtpaar.

 
 
Rutger Hendrik Huender
 
Bertha Catharina Aleida Margaretha Huender-Aalbers
 

Alle kleinkinderen van het echtpaar Huender-Aalbers hebben een bedrag ingelegd in het fonds met als doel familieleden financieel te onder­steunen bij studie, opvoeding van kinderen en in noodgevallen.

Voor het beheer van dit fonds is een stichting opgericht met statuten en een statutair bestuur.