lening

In de statuten is vastgelegd dat enkel voor noodzakelijke kosten van levensonder­houd, studiekosten en kosten voor de opvoeding een aanvraag voor ondersteuning kan worden ingediend bij het fonds. Een bijdrage van het fonds wordt doorgaans verstrekt in de vorm van een renteloze lening, die pas na geruime tijd afgelost hoeft te worden. Het is ter beoordeling van het bestuur of in individuele gevallen een andere bijdrage gegeven kan worden.

De procedure voor het aanvragen van leningen is aangepast aan deze tijd. Voor de beoordeling van de aanvraag worden uitvoerige gegevens gevraagd over de financiële positie en persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Een aanleiding voor een aanvraag kan worden aangegeven bij één van de bestuursleden. Het bestuur heeft in 2005 een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld. Dit kan ingestuurd worden naar het secretariaat van het bestuur.